Beställ
tjänst

Ekokuljetus och Ekoman Vaasa fusioneras

Genom arrangemanget som blev verklighet 11.3.2022 blir Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab:s affärsverksamhet en del av koncernen Ekokuljetus. Båda aktörer erbjuder avfallshantering och återvinning på närbelägna geografiska områden. I fortsättningen kan koncernen Ekokuljetus tjäna kunderna för båda företag på ett större område än tidigare.

Verkställande direktören för Ekokuljetus Petri Niemelä ser företagsarrangemanget som ett viktigt steg i företagets tillväxthistoria.

‒ Genom detta företagsarrangemang utvidgar vi vår verksamhet avsevärt i Vasa. I fortsättningen kan vi tjäna företagskunderna i Vasa och de omgivande kommunerna med ett allt mer täckande utbud. Det växande kundunderlaget och mer omfattande nätverk av enheter möjliggör en mer effektiv logistik och det innebär nytta för både kunderna och miljön.

Också verkställande direktören för Ekoman Patrick Eckerman är glad över arrangemangets nyttor.

‒ Våra affärsverksamheter kompletterar fint varandra. Som en del av en växande koncern kan vi erbjuda våra kunder i Vasa ett mer täckande urval av tjänster. Tack vare de bredare axlarna har vi möjlighet att investera i miljövänlig transport- och hanteringsmateriel. Tillsammans med vår yrkeskunniga personal fortsätter vi att utveckla tjänsterna så att varje fastighet och företag har en fungerande och effektiv avfallshantering året om.

Arrangemanget träder i kraft omedelbart. Ekomans personal fortsätter i koncernens tjänst och servicen för kunderna fortsätter normalt. Det framtida målet för koncernen är att fortsätta den kraftiga tillväxten och utvecklingen av vårt lands cirkulära ekonomi.


Tilläggsuppgifter:

Petri Niemelä, Ekokuljetus JNH Oy,
tfn +358 44 567 7910, petri.niemela(at)ekokuljetus.fi

Patrick Eckerman, Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab,
tfn +358 44 380 9100, patrick.eckerman(at)ekoman.fiKoncernen Ekokuljetus är en aktör med ursprung i Mellersta Österbotten och har koncentrerat sig på transport och hantering av avfallsströmmar. Ekokuljetus har sitt huvudkontor i Karleby och koncernen är verksam på hela Österbottens kustområde samt Östra Finland. Koncernen Ekokuljetus bildades 2020 då de långvariga aktörerna inom återvinning Ekokuljetus JNH Oy, Finells Transport Ab och Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:s affärsverksamhet i Karleby slogs samman. Itä-Suomen Murskauskeskus blev en del av koncernen 2021. Koncernen Ekokuljetus pro forma omsättning är cirka 18 miljoner euro.

Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab är ett lokalt företag som är verksam i Vasaregionen och som erbjuder avfallshantering till hushåll, husbolag och företag. Ekomans affärsverksamhet består av miljöservice, sopavhämtning, avfallstransport, återvinning och återanvändning. Bolaget har under årtiondens lopp samlat en stark lokalkännedom om erbjudandet av avfallshantering i Vasa med omnejd.

Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (225558)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi