Beställ
tjänst

Hyr ett bytesflak

Istället för att köra samma slags avfall flera gånger till återvinningsstationen kan ni hyra ett bytesflak. Ekokuljetus bytesflak är en behändig lösning för exempelvis större trädgårdsarbeten, renoveringar eller husbyggen. När ni hyr ett bytesflak av oss levererar vi det till den plats som ni önskar. Vid behov ger vi även råd om hur bytesflaket ska användas samt om och hur avfallet ska sorteras.
Bytesflaken är menade för ihopsamling och sortering av större mängder avfall. Ekokuljetus erbjuder bytesflak för olika ändamål för privathushåll, bostadsbolag och företag. Bytesflaket är en behändig lösning eftersom Ni sparar tid när det kommer till sorteringen vilket även gör att kostnaderna för hanteringsavgifterna hålls nere. Ekokuljetus ansvarar för att bytesflaket och dess innehåll transporteras till vidarebehandling. Vi hyr ut bytesflak i Karlebytrakten och i de närliggande kommunerna allt från Himango, till Jakobstad.

Ekokuljetus bytesflak är en lösning för exempelvis större trädgårdsarbeten, renoveringas eller husbyggen.
Ekokuljetus bytesflak är en lösning för exempelvis större trädgårdsarbeten, renoveringas eller husbyggen.


Prisbestämmelserna för bytesflaksuthyrning


Priset för ett bytesflak varierar. När ni kontaktar oss går vi igenom era behov och villkor och på basen av detta även tjänstens pris. Priset påverkas bland annat av hur långt borta ni vill att bytesflaket ska levereras, tömningarnas antal, avfallsavgifterna per avfallstyp samt dess vikt.

Ekokuljetus innehar PKY-certifiering som ett intyg över företags kvalitetskunnandeBeställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (248820)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi