Beställ
tjänst

Uthyrning av kemiska toaletter

Ekokuljetus hyr ut kemiska toaletter för olika slags evenemang. När ni hyr kemiska toaletter av oss planerar vi detaljerna utgående från evenemangets storlek och slag samt era egna önskemål. När vi levererar de kemiska toaletterna är de genast brukbara. I samband med detta sköter vi även om att toaletterna utrustas med handdesinfektion och toalettpapper.

Våra tjänster omfattar:


 • Behövligt antal kemiska toaletter
 • Toalettpapper och handdesinfektion
 • Tömning och rengöring av klosetterna

Priset för hyra av kemiska toaletter varierar. När ni kontaktar oss går vi igenom era önskemål och villkor och på basen av detta även tjänstens pris. Priset påverkas bland annat av hur långt borta ni vill att toaletterna ska levereras, tömningarnas antal, hyrestiden och den uppskattade storleken på evenemanget. Vi är verksamma i Karlebytrakten och i de närliggande kommunerna allt från Himango, till Jakobstad. Vi erbjuder även leverans av ovannämnda tjänster till andra orter i Finland.


Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

 • Tömning av kloakbrunn
 • Tömning av sluten behållare
 • Tömning av minireningsverk
 • Tömning av gråvattenbehållare
 • Brunnstvättning
 • Öppning av avlopp
 • Spolning av avlopp
 • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

 • 1 gång/år
 • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (472285)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi