Beställ
tjänst

Fullständig och pålitlig avfallshantering

Vår moderna avfallshantering är ekologisk, pålitlig,och kostnadseffektiv för våra kunder. Ekokuljetus erbjuder moderna och omfattande avfallshanteringstjänster till hushåll, bostadsbolag, företag och för den offentliga sektorn. Vi är verksamma i Karlebytrakten och i de närliggande kommunerna allt från Himango, till Jakobstad.

Hushållets avfallsservice


Med ett enda telefonsamtal till Ekokuljetus ordnar vi avfallstransport åt ert hushåll. Vi erbjuder avfallsservice för hushåll i Karleby med omnejd. Ekokuljetus avfallsservice omfattar transport av hushållsavfall, bio-, energi-, metall-, glas, deponi-, kartong samt returpapper. Vi erbjuder ditt hushåll avfallshanteringstjänster som omfattar allt ifrån sopkärlstömningar till brunnstömningar och uthyrning av bytesflak.

Tömningsintervallet och sopkärlets storlek planerar vi enligt dina önskemål. Vi erbjuder ett stort sortiment av sopkärl för alla typer av hushåll. Med ett telefonsamtal levererar vi sopkärlet till din gård, tömningarna påbörjas som avtalat och vi sköter om er anmälan om anslutning till Ekorosk för er del.

Sorteringen är i första hand på hushållets eget ansvar. Sortera bioavfallet som t.ex. matrester i den svarta påsen och energiavfallet som t.ex. livsmedelsförpackningar i den ljusa påsen som ni efter det kastar respektive sopkärl. Ekokuljetus sopbil ansvarar för att ert sorterade avfall går till fortsatt behandling hos Ekorosk.

Tag kontakt så gör vi en skräddarsydd avfallshanteringslösning för ert hushåll, bostadsbolag eller företag.

Vår moderna avfallshantering är ekologisk, pålitlig, punktlig, kostnadseffektiv och kundfokuserad.
Vår moderna avfallshantering är ekologisk, pålitlig, punktlig, kostnadseffektiv och kundfokuserad.


Avfallsservice för bostadsbolag


Vi erbjuder avfallsservice för bostadsbolag verksamma inom Karleby-, Kelviå-, Kronoby-, Lochteå - och Jakobstadstrakten. För bostadsbolag erbjuder vi tjänster såsom transport av hushållsavfall, papper och kartongåtervinning samt leverans av alternativa återvinningskärl enligt skilt avtal. Utöver detta erbjuder vi byteslfak för renoveringar och gårdsarbeten. Kloakbrunnarna tömmer vi avtalsenligt de månader som bolaget önskar. Tag kontakt så gör vi upp en avgiftsfri plan över avfallshantering för Ert bostadsbolag.

Vi erbjuder mångsidiga tjänster för bostadbolag.
Vi erbjuder mångsidiga tjänster för bostadbolag.


Avfallsservice för företag


Det första steget när vi planerar avfallshanteringen för företag är att vi kartlägger företagets behov och villkor. Vanligtvis sker detta med att vi besöker Er personligen eller alternativt sköter vi ärendet per telefon. Vårt mål är att erbjuda ert företag den mest ändamålsenliga och effektiva avfallshanteringen. Många företag saknar faktiskt en kostnadseffektiv, skräddarsydd lösning för sin avfallshantering.

När Ni kontaktar oss, går vi igenom vilka tjänster som passar Ert företag och gör på basis av detta upp en avgiftsfri plan över tjänster för just Ert företag. Vi ger råd för hur avfallet ska sorteras så att den lösning ni valt ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Då avtalet om avfallshantering är slutet ansvarar vi för att ert sorterade avfall går till fortsatt behandling.

När Ni konktaktar oss, går vi igenomvilka tjänster som passar Ert företag och gör på basis av detta upp en avgiftsfri plan över tjänster för just Ert företag.
När Ni konktaktar oss, går vi igenomvilka tjänster som passar Ert företag och gör på basis av detta upp en avgiftsfri plan över tjänster för just Ert företag.


Vi erbjuder följande tjänster för företag:


 • Sopkärl
 • Bytesflak
 • Containrar
 • Pressanordningar
 • Kärl för sekretessbelagda dokument
 • Kärl för problemavfall
 • Brunnstömnings - samt spolningstjänster
Tag kontakt så skapar vi en helhetslösning för just ert företag!

Ekokuljetus innehar PKY-certifiering som ett intyg över företags kvalitetskunnandeBeställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

 • Tömning av kloakbrunn
 • Tömning av sluten behållare
 • Tömning av minireningsverk
 • Tömning av gråvattenbehållare
 • Brunnstvättning
 • Öppning av avlopp
 • Spolning av avlopp
 • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

 • 1 gång/år
 • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (202663)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi