Beställ
tjänst

Vi återvinner
ny energi

Ekokuljetus - stark samverkan mellan miljövård och återvinning

Ekokuljetus JNH Oy erbjuder omfattande, pålitliga och högkvalitativa miljö- och återvinningstjänster. Företaget besitter lång erfarenhet och stark lokalkännedom.

Ekokuljetus är resultatet av sammanslagningen av de tre Karlebybördiga företagen Oy O Häggblom Ab, Jätehuolto Niemelä Oy samt Veli-Matti Jylhä Oy som inledde sitt samarbete den 1.6.2017.

Samtliga tre företag har årtionden av erfarenhet inom miljövård och återvinning. Tillsammans garanterar vi pålitlig service av god kvalitet, och vi erbjuder tjänster för såväl privatpersoner som företag.

Ekokuljetus strävar till att uppfylla de krav som den framtida miljöhanteringen ställer, och detta på det mest effektiva, högkvalitativa men framför allt på det mest kundvänliga sättet.

Tack vare gemensamma investeringar och kombinerade körrutter gör vi allt på ett helt nytt och kostnadseffektivt sätt vilket gynnar våra kunder.

Vi samlar ny energi. Därmed vill vi betona vi ett par saker: Det första är ekologi. Vi samlar inte avfall, utan förnybara råmaterial som ska återanvändas och bli till energi. För det andra vill vi betona att vårt sätt att arbeta är modernt med modern utrustning och moderna fordon.

Vi erbjuder omfattande, effektiva, högkvalitativa och individuellt planerade återvinningstjänster för hushåll, kommuner och företag. Våra tjänster omfattar:


Tag kontakt så planerar vi skräddarsydda återvinningslösningar åt Er tillsammans.

Se alla nyheter

Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (343751)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi