Beställ
tjänst

Brunnstömning enligt era behov

Regelbundna och återkommande brunnstömningar gynnar underhållet av fastigheten. Ekokuljetus brunnsservice omfattar tömning samt spolning av olika slags cisterner. Vi utför bland annat tömning av fett-, sand- och oljeavskiljningsbrunnar.

Vi är verksamma i Karlebytrakten och i de närliggande kommunerna allt från Himango, till Jakobstad. Vi har modern utrustning och kunniga arbetstagare till vårt förfogande som tillsammans möjliggör snabb och effektiv service för privathushåll, bostadsbolag, företag och den offentliga sektorn.

Vi erbjuder omfattande, högkvalitativa och individuellt planerade återvinningstjänster för hushåll, kommuner och företag.
Vi erbjuder omfattande, högkvalitativa och individuellt planerade återvinningstjänster för hushåll, kommuner och företag.

Brunnstömning för bostadsbolag och företag


Enligt miljöbestämmelserna måste ett bostadsbolag låta utföra brunnstömning minst en gång om året. Detta är vi på Ekokuljetus medvetna om och därför erbjuder vi brunnstömningstjänster för både bostadsbolag och företag. Vi utför våra tjänster antingen enligt skild beställning, eller på basen av ett avtal om regelbunden brunnstömning. Ekokuljetus ansvarar för att avfallet transporteras till Österbottens biogasanläggning för vidarebehandling.

Tag kontakt så planerar vi skräddarsydda återvinningslösningar åt Er tillsammans.

Ekokuljetus innehar PKY-certifiering som ett intyg över företags kvalitetskunnandeBeställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (533695)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi