Beställ
tjänst

Kierrätys on jätteiden hyötykäyttöä

Keräämme uutta energiaa. Näihin kolmeen sanaan tiivistyy Ekokuljetuksen näkökulmasta se, mitä jätehuolto ja kierrätys meidän toiminnassamme tarkoittavat. Miksi kierrätys on tärkeää?

Ekokuljetus on syntynyt halusta vastata jätehuollon ja kierrätyksen tulevaisuuden haasteisiin fiksusti, järkevästi, kustannustehokkaasti ja luontoa säästäen. Kun kolme erillistä, aiemmin kilpailijoina toiminutta yritystä yhdistyi yhdeksi jätehuoltoyhtiöksi, se oli mielestämme ensimmäinen yhteinen ekotekomme. Yhdistymällä olemme pystyneet tekemään monta asiaa tehokkaammin, laadukkaammin ja ennen kaikkea luontoa säästäen.

Miksi kierrätys on tärkeää?


Jätehuollon tarkoitus on vähentää jätteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta karsimalla veteen, ilmaan ja maahan kohdistuvia päästöjä.

Jätteiden lajittelu ja jätteiden kierrätys on keino yhdessä asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Jotta asetetut ympäristötavoitteet voitaisiin saavuttaa, on jäte lajiteltava ja vietävä eri paikkoihin eli esimerkiksi hyötykäyttöön, polttolaitokselle energialähteeksi tai kaatopaikalle jätteen tyypin mukaan.

Jokaisen meistä täytyy omalta osaltaan huolehtia siitä, että lajittelee jätteet biojätteisiin ja energiajätteisiin. Sen jälkeen jonkun pitää kuljettaa lajiteltu jäte eteenpäin oikean paikkaan, jossa se voidaan hyödyntää. Ja sen jälkeen jonkun pitää hyödyntää toimitettu jäte joko kierrättämällä se tai hyödyntämällä se energiaksi.

Jätteiden kierrätys kuljetusyhtiön näkökulmasta


Keräämme uutta energiaa. Emme kerää jätettä vaan uusiutuvaa raaka-ainetta, joka voidaan hyödyntää energiana.

Toimintamme on uutta ja nykyaikaista. Ekokuljetus on panostanut yhdistymisen jälkeen laatusertifikaatin hankkimiseen ja aivan pian voimme ilmoittaa olevamme laatusertifioitu yritys. Se on meille iso ilon aihe, sillä yksi merkittävä osa omaa laatusertifiointiamme on energian säästö ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

Yhdyskuntajäte on tuotteiden loppukuluttajien yhdyskunnissa synnyttämää jätettä. Siis sitä jätettä, jota me kaikki yhdessä tuotamme päivittäin arkielämässämme kotitalouksissa. Nykyään kun kierrätys on osa arkipäiväämme ja pitkälle kehittynyttä, jäte ei ole enää pelkkää jätettä vaan uudelleen hyödynnettävissä olevaa raaka-ainetta.

Yhdyskuntajäte kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Yhdyskuntajätteen keruu on Suomessa kuntien vastuulla. Kunnilla on velvollisuus järjestää asumisessa syntyneen jätteen, maatalouden vaarallisen jätteen, julkisen hallinnon, palvelutoiminnan sekä koulutustoiminnan synnyttämän jätteen hyödyntäminen ja käsittely.

Yhdyskuntajätteen osalta vastuut ovat kuitenkin muuttumassa, sillä uusi jätelaki on astumassa voimaan. Uusi laki mahdollistaa mm. jätteen vastaanottajan kilpailuttamisen joissain tapauksissa.

Keräämme uutta energiaa. Emme kerää jätettä vaan uusiutuvaa raaka-ainetta, joka voidaan hyödyntää energiana.


Käytännössä monet kunnat antavat suuren osan käytännön jätehuoltotehtävistään alueellisille jätehuoltoyhtiöille, jotka taas yleensä hankkivat tarvitsemansa palvelut kilpailuttamalla yksityisiä jätehuoltoyrittäjiä.

Omalla alueellamme Pohjanmaan jätelautakunta on Ab Ekorosk Oy:n kymmenen omistajakunnan yhteinen viranomainen jäteasioissa. Jätelautakunta laatii jätehuoltomääräyksiä ja antaa yleisiä ohjeita jätehuoltoa ja kierrätystä koskien.

Ab Ekorosk Oy puolestaan on vuonna 1990 perustettu 10 Pohjanmaan alueen kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa jätehuollon palvelut osakaskuntien alueella.

Ekoroskilla on käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jossa Ekokuljetus on yksi alueellansa jätteenkuljetuksesta vastaava yksityinen yhtiö.

Ekoroskin ohjeet jätteiden lajitteluun löydät täältä.

Miksi lajittelu ja kierrätys kannattaa?


Kuljetusyhtiönä me otamme vastaan sekä lajiteltua että lajittelematonta jätettä ja toimitamme sen eteenpäin.

Meillä kaikilla on yhteinen vastuu kierrätyksestä, myös kotitalouksilla. Kuljetusyhtiönä Ekokuljetuksen vastuulla on toimittaa jäteastiat, tarroittaa ne oikein lajittelua varten ja sen jälkeen kerätä jäte. Asiakkaamme vastuulla on lajitella jäte oikein astioihin ja esimerkiksi taloyhtiöiden vastuulla on opettaa asiakkaat käyttämään jäteastioita oikein.

Meillä kaikilla on yhteinen vastuu kierrätyksestä, myös kotitalouksilla.


Tarvittaessa ohjeistamme asiakkaitamme oikeanlaisissa jätteiden lajittelussa.

Rahallisen säästön lisäksi lajittelu ja kierrätys kannattaa aitojen konkreettisten ympäristövaikutusten vuoksi. Kierrätys näkyy konkreettisina tuloksina. Kaatopaikkojen lukumäärä ja käyttöaste ovat vähentyneet selvästi, lukuisia kaatopaikkoja on jopa suljettu.

Hyvin pieni määrä jätettä viedään enää kaatopaikalle ja hyödyntämätöntä jätettä on todella vähän. Esimerkiksi Ekorosk toimittaa tällä hetkellä hyötykäyttöön yli 93 % kaikesta tuotetusta kotitalousjätteestä. Iso osa jätteestä, joka ei kelpaa kierrätykseen menee massapolttoon ja muuttuu energiaksi. Se on kaatopaikkoja parempi vaihtoehto, koska nykyiset polttolaitokset ovat tehokkaita ja vähäpäästöisiä.

Tulevaisuudessa yksi uusi asia on todennäköisesti biojätteiden hyödyntäminen entistä paremmin esimerkiksi biopolttoaineina.

Kyseessä on meidän kaikkien yhteinen asia. Siksi sanomme ilolla, että keräämme uutta energiaa.

Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (714630)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi