Beställ
tjänst

Elektroniskt transportdokument

Inte mer transportdokument på papper!



Rapporteringen och olika krav skärps också i den cirkulära ekonomin. Ursprunget på material som transporteras och spårbarheten måste kunna påvisas på ett tillförlitligt sätt, vilket ett elektroniskt transportdokument med elektroniska underskrifter gör.

Miljöministeriet har genom en ny lagstiftning, från årets början tagit i bruk ett elektroniskt transportdokumentregister, till vilket transportbolagen ska rapportera de elektroniska transportdokumenten.

Ekokuljetus har tagit i användning den digitala transportdokumenttjänsten som ZeroWaste erbjuder, för uppgörande av alla elektroniska transportdokument.

Avfallsproducenten har skyldighet att uppgöra transportdokument, samt spara dessa enligt de krav som lagen ställer.

Ekokuljetus uppgör transportdokumenten för kundens räkning och sparar dessa elektroniskt den lagstadgade tiden, varav kunden inte behöver bekymra sig om dessa.


För uppgörande av elektroniskt transportdokument, uppbevarande samt leverans till Miljöministeriets register, debiteras 3,95 € + moms 24 %.






Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)



Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (642567)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi