Beställ
tjänst

KESKINEN RECYCLING, SPECIALIST PÅ PLASTÅTERVINNING, BLIR EN DEL AV EKOKULJETUS-KONCERNEN

Ekokuljetus förstärker sin position inom den snabbt växande plaståtervinningsbranschen i och med att Keskinen Recycling blir en del av koncernen.


Keskinen Recycling från Kuortane fokuserar framför allt på återvinning av plastmaterial från industrin. Företaget tar emot och hämtar till exempel använda plaströr och -behållare som med hjälp av en effektiv process kan bearbetas till återvinningsråvara för plastindustrin och vidareförädlas från returråvara till slutprodukt.

– Våra verksamheter kompletterar varandra bra. Vi uppskattar Keskinen Recycling-teamets gedigna kompetens inom bearbetning av plastråvara och återvunna produkter, berättar Ekokuljetus-koncernens verkställande direktör Petri Niemelä.

I och med sammangåendet kan allt större del av den använda industriplasten tas tillvara

Plaståtervinningsbranschen utvecklas snabbt just nu. Förutom reglering försöker flera företag frivilligt öka andelen återvinningsbaserat material, eftersom det är både miljövänligare och ekonomiskt mer lönsamt att använda det än returråvara.

Redan nu bearbetar Keskinen Recycling tusentals ton av plastmaterial årligen. Bolagets verkställande direktör Teemu Keskinen gläder sig över möjligheten att driva på utvecklingen av verksamheten:

– Sammangåendet förstärker vår förmåga att investera i vidareförädling. Tack vare Ekokuljetus starka nätverk kommer vi att kunna skaffa allt större mängder använt plastmaterial. Genom att sammanslå båda bolagens kompetens och resurser möjliggör vi en så effektiv återanvändning av råmaterialströmmar som möjligt.

Ekokuljetus fortsätter att växa till ett framstående kretsloppsföretag

– Ekokuljetus-koncernen har framgångsrikt utvecklats inom hela värdekedjan i cirkulär ekonomi, allt ifrån transport av avfall till avfallshantering och återvunna produkter. Våra återvunna råvaror och de slutprodukter som tillverkas av dem skapar ett positivt koldioxidhandavtryck för miljön, sammanfattar Petri Niemelä.

Den sammanslagna koncernens omsättning uppgick 2021 till nästan 25 miljoner euro. Efter sammangåendet kommer Teemu Keskinen att fortsätta arbeta i Ekokuljetus-koncernens ledningsgrupp och som minoritetsägare. Keskinen Recyclings medarbetare fortsätter som tidigare anställda i koncernen.

Bolagen siktar på en stark tillväxt och att utveckla den inhemska cirkulära ekonomin tillsammans. Den gemensamma målsättningen är att allt större del av använt material kan återanvändas antingen som råvara för industrin eller som färdiga slutprodukter.

Mer information:

Petri Niemelä, Ekokuljetus JNH Oy, tfn +358 44 567 7910
petri.niemela(at)ekokuljetus.fi

Teemu Keskinen, Keskinen Recycling Oy, tfn +358 40 830 1346
teemu.keskinen(at)kesrec.fi


Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (435784)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi