Beställ
tjänst

Tömningar under julhelgen

Under jul och nyår kommer det att vara ändringar i tömningsdagarna enligt följande:Vecka 51

Fredag 22.12-lördag 23.12 körs största delen av måndagen 25.12 rutter.

Vecka 52

Onsdag 27.12 kör vi resten av måndagen 25.12 rutter samt tisdagen 26.12 rutter.
Torsdagen 28.12 kör vi resten av onsdagen 27.12 rutter samt en del av torsdagen 28.12 rutter.
Fredagen 29.12 kör vi resten av torsdagen 28.12 rutter.
Lördagen 30.12 kör vi största delen av måndagen 1.1 rutter.

Vecka 1

Tisdagen 2.1 kör vi resten av måndagen 1.1 rutter samt en del av tisdagens rutter.
Onsdag 3.1 kör vi resten av tisdagen 2.1 rutter samt en del av onsdagens rutter.
Torsdag 4.1 kör vi resten av onsdagen 3.1 rutter samt en del av torsdagens rutter.
Fredag 5.1 kör vi resten av torsdagen 4.1 rutter.


Tömningsdagen ändras nu från normal tömningsdag pga. helgdagarna.

Ifall avfallet inte ryms i kärlet så lägg extra avfall bredvid kärlet så tar vi med det vid nästa tömningstillfälle.

På Ekorosks hemsida hittar du bra sorteringsanvisningar även inför julen


Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (472603)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi