Beställ
tjänst

Ekokuljetus JNH Oy, Finells Transport Ab och Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:s affärsverksamhet i Karleby går samman.

Ekokuljetus JNH Oy, Finells Transport Ab och Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:s affärsverksamhet i Karleby går samman. Målsättningen är att tillsammans fortsätta att växa och utveckla återvinningsverksamheten.


Ekokuljetus JNH Oy, Finells Transport Ab och Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:s affärsverksamhet i Karleby går idag samman genom företagsköp. Företagen bildar tillsammans en miljöservicekoncern, som såväl geografiskt som serviceutbudsmässigt sett kompletterar varandra väl. In som ny ägare i koncernen, tillsammans med grundarföretagen, kommer den kapitalfond som administreras av Sponsor Capital Oy.

I samband med de arrangemang som genomförs 1.9.2020 bildas en ny miljöservicekoncern, vars omsättning är cirka 11 miljoner euro och vars personalstyrka är 55 personer. Ekokuljetus, Finells Transport och Pohjanmaan Hyötykäyttö är starka lokala företag som erbjuder tjänster omfattande avfallstransport, återvinning, slambrunnstömning och bytesflaksservice. Företagens geografiska tyngdpunkt är i Mellersta Österbotten och Österbotten. Den koncern som bildas i enlighet med företagsarrangemangen kan i fortsättningen erbjuda service inom allt från transport av avfall till återvinning av material. Företagets grundardelägare riktar ett tack till den engagerade personalen för en stark arbetsinsats då det gäller främjandet av den finländska cirkulära ekonomin.

Ekokuljetus verkställande direktör Petri Niemelä ser företagsarrangemangen som ett naturligt steg framåt i Ekokuljetus tillväxt. Tack vare arrangemangen kan koncernen som en större aktör med starkare ägargrund dra nytta av de tillväxtmöjligheter som finns inom verksamhetsområdet.

-I fortsättningen kommer vi att erbjuda våra kunder ännu bättre och heltäckande tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Den nya koncernen kan erbjuda alla de avfallstjänster som kunderna behöver och dessutom ta hand om avfallets fortsatta behandling via återvinning. Vårt mål är att också i fortsättningen genomföra betydande tillväxtinvesteringar, säger Petri Niemelä.

Finells Transports verkställande direktör Robert Finell är glad över koncernbolagens goda förenlighet.

-Ekokuljetus, Finells Transport och Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:s återvinningsverksamhet i Karleby är alla framgångsrika företag som kompletterar varandra väl. Deras verksamhetsområden passar bra ihop och bildar tillsammans en ännu starkare lokal aktör inom den cirkulära ekonomin. Då avfallslagstiftningen ändras inom området behövs större resurser för att kunna säkerställa den goda servicen, konstaterar Robert Finell.

Sponsor Capital Oy:s delägare Matti Virolainen ser den nya koncernen som en stark aktör på en intressant och framåtskridande marknad för miljöservice.

-De företag som ingår i den nya koncernen har arbetat långsiktigt och framgångsrikt inom den inhemska cirkulära ekonomin. I fortsättningen kommer vi att utveckla verksamheten med nuvarande starka sidor, d.v.s avfallstransport och materialhantering, som grund. Från en långsiktig synvinkel ser utsikterna för verksamhetens efterfrågan lovande ut, då avfallets återvinningskrav i samhället hela tiden skärps, konstaterar Matti Virolainen.

Pohjanmaan Hyötykäyttös grundare och Ekokuljetus delägare Veli-Matti Jylhä gläds över den nytta som arrangemangen bidrar till sett ur ett återvinningsperspektiv.

-Vår nuvarande professionella och engagerade personal har en central roll då det gäller att bygga upp tillväxt för framtiden. Tack vare vår starka personal och de nya arrangemangen kan ett bredare serviceurval säkerställa en ännu mer högklassig kundservice. Dessutom stöder arrangemangen den cirkulära ekonomin, då vi tack vare sammanslagningen kan uppnå ett lägre koldioxidavtryck. På samma gång kan den redan höga återvinningsnivån höjas ännu mer, säger Veli-Matti Jylhä.


På bild från vänster: Johan Forsman, Robert Finell, Tom Häggblom, Glenn Häggblom, Veli-Matti Jylhä ja Petri Niemelä.

Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (246981)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi