Beställ
tjänst

Kärlhyra från början av året.

Bästa kund

På grund av ökade produktionskostnader och strukturförändringar i branschen kommer
vi att anta en uthyrnings policy för alla våra kunder från och med 1.1.2023.

Vi debiterar hyra för de energiavfallskärl som står till Ert förfogande enligt prislistan nedan.
Hyran täcker underhålls- och driftskostnaderna för kärlen. I hyran ingår ersättningskärl ifall
kärlet går sönder på grund av normalt slitage.

Om ni inte vill använda den uthyrningstjänst vi erbjuder kan ni lösa in de sopkärl ni har
till ert förfogande till gängse värde genom att kontakta vår kundtjänst info(at)ekokuljetus.fi senast 17.2.2023.

För inlösta sopkärl svarar kärlets ägare för reparations- och ersättningskostnaderna på grund av normalt slitage.

Om ni vill att er tjänst ska fortsätta på nuvarande nivå kräver det ingen åtgärd av er som kund.

Till exempel är hyran för en 240-liters energibehållare 1,00 € per månad.
För ett motsvarande nytt avfallskärl är inköpspriset cirka 60,00 euro.

Om ni redan har ett sopkärl som ni äger kommer uthyrningen/inlösen av sopkärlet naturligtvis inte att påverka Er.


Hyrpriser för sopkärl från 1.1.2023:

120-240L 1,00 € / månad
300-370L 1,50 € / månad
600-660L 2,50 € / månad


(Innehåller moms 24 %)


Beställ tjänst

Välj önskad tjänst och infoga era uppgifter så återkommer vi till er


Bytesflak


Bytesflak kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande bytesflak sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Hyrning av kemikalisk wc


Kemiska toaletter kan beställas via tel. nummer 0400 388 0170400 388 017.
Om mer information behövs angående vår service gällande kemiska toaletter sänd in den ifyllda blanketten så kontaktar vi Dig!

Brunnstömning

Välj tjänster (en eller flera)*

  • Tömning av kloakbrunn
  • Tömning av sluten behållare
  • Tömning av minireningsverk
  • Tömning av gråvattenbehållare
  • Brunnstvättning
  • Öppning av avlopp
  • Spolning av avlopp
  • Filmning av avlopp

Uppskattning av brunnens volym

m3

Önskad tömningsintervall

  • 1 gång/år
  • 2 ggr/år
Tilläggsuppgifter (t ex brunnens placering, körinstruktioner etc.)

Avfallshantering

Tjänstens startdatum*
Antal personer i hushållet*

Finns befintliga avfallskärl vid fastigheten

Ja Nej
Tilläggsuppgifter*


Kontaktuppgifter

Namn (person/företag)*
FO-nummer

Telefonnummer*
E-postadress*

Gatuadress*
Postnummer*
Postort*

Faktureringsadressen är en annan än tömningsadressen

Faktureringsuppgifter

Namn*
Gatuadress*

Postnummer*
Postort*

E-fakturaadress (företag)
Förmedlarkod (företag)Övrig information

Tilläggsuppgifter

Ange siffrorna inom parentes (374605)*

Ja, genom att lämna in formuläret godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Ekokuljetus Oy:s dataskyddsbeskrivning. (Obs! Blanketten kan inte skickas utan godkännande av databehandling.)

Ja, Ekokuljetus får skicka direktmarknadsföring till mig.
Nej, Ekokuljetus får inte skicka direktmarknadsföring till mig.

Ring oss

020 730 5780

Mejla oss

info(at)ekokuljetus.fi